• Newstyle Healthcenters

  Privacy verklaring & cookies beleid

Social Media

Privacyverklaring & Cookies

Als je gebruik maakt van de website van Newstyle Healthcenters en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Newstyle Healthcenters kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies door Newstyle Healthcenters

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Youtube.

Cookies door derden

 • Bij het bezoeken van deze website worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:
 •  Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
 •  Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
 • Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
 • Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video’s)

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van onze website dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.
Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 •  Navigatie door de website
 • Invullen van formulieren
 • Aanmelden voor nieuwsbrief

Wat doen we met je gegevens?

Newstyle Healthcenters bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
 • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie;

Hoe beveiligen we je gegevens?

Newstyle Healthcenters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Newstyle Healthcenters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken, dan wel op grond van de wet is vereist.

Met wie deelt Newstyle Healthcenters jouw gegevens?

Newstyle Healthcenters gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Newstyle Healthcenters over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Newstyle Healthcenters. Je kunt op basis van de uitkomsten Newstyle Healthcenters ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Newstyle Healthcenters Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via ledenadmin@newstylehealthcenters.com

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je je aanmeldt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een abonnement bij ons afsluit worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBANnummer (automatische betalingen)

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en betalingen te verwerken. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat je gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.

Wijzigingen Privacy statement

Newstyle Healthcenters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

BELANGRIJK NIEUWS

Door het corona-virus en de bijbehorende maatregelen en hygiëne-standaarden is onze dienstverlening anders dan u van ons gewend bent.

Graag verwijzen wij u door naar het laatste nieuws, onze aangepaste huisregels* en de handleiding voor ons reserveringssysteem, MyLogifit.

Houd de nieuwsberichten op de website en onze social media kanalen in de gaten voor de laatste updates.

*De huisregels voor Newstyle Leiden kunnen afwijken.